Power Automate

What is Power Automate?

Newests posts about Power Automate

Array Sorting in Power Automate

Publication date: 2022-06-02

Have you ever tried to find a function in Power Automate that sorts arrays? If you did, you most likely know that it isn’t there. But it is impossible?

Transformacja Cyfrowa: wszystko co musisz o niej wiedzieć.

Publication date: 2022-07-06

Transformacja Cyfrowa, to termin niezwykle wyeksploatowany choć wciąż niezwykle aktualny. Właściwie z powodu pandemii Covid-19 wiele firm bardzo boleśnie przekonało się, że ich poziom digitalizacji jest nie dość wystarczający. Wg ankiety przeprowadzonej w 2021 przez European Investment Bank, 55% europejskich firm stwierdziło, że pandemia COVID-19 zwiększyła zapotrzebowanie na cyfryzację, a 46% firm poinformowało, że rozwinęły się bardziej cyfrowo.

sharepoint_attachements_name

Change SharePoint attachment name using Power Automate

Publication date: 2021-06-01

In the article below I described how to create a Power Automate flow that changes the name of attachments assigned to a record in the SharePoint list. In the implementation example I use Power Apps as a trigger.