Dataverse

What is Dataverse?

Newests posts about Dataverse

About the end of Excel

Publication date: 2022-06-07

Some call it a king, others a fallen angel. Microsoft Excel. History knows brave people who, not recognizing other rulers, served only him. Presentation? No problem. Project management? Of course. Business application? Here you are. It sounds odd, but that’s often the case.

Problemy z adopcją posiadanych narzędzi Digital Workplace

Publication date: 2021-11-24

Problemy zarządcze i informacyjne w organizacji przy braku spójnego systemu komunikacji z zespołem rozproszonym.

Transformacja Cyfrowa: wszystko co musisz o niej wiedzieć.

Publication date: 2022-07-06

Transformacja Cyfrowa, to termin niezwykle wyeksploatowany choć wciąż niezwykle aktualny. Właściwie z powodu pandemii Covid-19 wiele firm bardzo boleśnie przekonało się, że ich poziom digitalizacji jest nie dość wystarczający. Wg ankiety przeprowadzonej w 2021 przez European Investment Bank, 55% europejskich firm stwierdziło, że pandemia COVID-19 zwiększyła zapotrzebowanie na cyfryzację, a 46% firm poinformowało, że rozwinęły się bardziej cyfrowo.

Related with Dataverse