Zakład ubezpieczeń – Power Platform case study

Wprowadzenia

Nasz klient to firma z ponad 100-letnim doświadczeniem.

Jest jednym z najstarszych ubezpieczycieli samochodów w USA. Firma oferuje również ubezpieczenia domowe, morskie, OC, oraz ubezpieczenia na życie.

Klient posiada wiele lokalizacji w całym kraju, zatrudnia tysiące pracowników.

Wyzwania

Pracownicy z całego kraju zamawiają potrzebne im produkty z centralnego magazynu lub centrum kserograficznego, korzystając ze zbyt skomplikowanego i nieintuicyjnego systemu, który jest podzielony na dwa rozwiązania, w zależności od rodzaju przedmiotu, który pracownik chce zamówić.

Ten sam system służy do zarządzania magazynem i centrum kserograficznym. Ponieważ system jest podzielony na różne rozwiązania, jest sprzeczny z intuicją i trudny w obsłudze.

Przeszkolenie pracowników w zakresie jego obsługi zajmuje bardzo dużo czasu. Proste zadania, takie jak dodawanie nowych elementów do systemu, wymagają od użytkownika przechodzenia do różnych sekcji aplikacji, co jest nieintuicyjne i zajmuje dodatkowy czas.

Ze względu na nieefektywność starego systemu klient zdecydował się na stworzenie nowej aplikacji, która rozwiąże ich problemy z obsługą zbyt skomplikowanego systemu.

Stary system został podzielony na dwie aplikacje. Z jednej aplikacji użytkownik może zamówić zwykłe przedmioty (elementy, których nie można było wydrukować na żądanie) z magazynu. Z innej aplikacji użytkownik mógł zamawiać elementy, które można wydrukować w firmowym centrum kserograficznym.
W nowym systemie powyższe aplikacje musiały zostać połączone w jedną. Natomiast zamówienia musiały być zróżnicowane w zależności od rodzaju przedmiotu. Zamówienia zawierające pozycje, które można wydrukować na żądanie, powinny trafiać do centrum kserograficznego, a zamówienia zawierające zwykłe pozycje powinny trafiać do magazynu.

W starym systemie różne funkcje były podzielone między różne sekcje aplikacji. Różne właściwości jednego przedmiotu musiały zostać zmienione w różnych miejscach aplikacji. Również przy dodawaniu nowego przedmiotu należało ustawić jego różne pola w wielu miejscach aplikacji.
Wszystkie funkcjonalności dotyczące jednego zadania, takie jak edycja czy dodawanie nowego elementu, musiały zostać przeniesione w jedno miejsce aplikacji. Cały projekt i logika starego systemu musiały zostać przemyślane ponownie i zaprojektowane jeszcze raz.

Założenia i wymagania projektowe

Aby pomyślnie zrealizować projekt, Developico musiało wziąć pod uwagę następujące czynniki: koszty i złożoność nowego rozwiązania.

Wymagania stawiane wobec aplikacji:

 • Rozwiązanie dla pracowników, którzy będą zamawiać artykuły, powinno być intuicyjne i jak najbardziej dla nich znajome. Aplikacja powinna mieć prosty interfejs przypominający popularne aplikacje służące do zakupu przedmiotów (np. Amazon), będzie to pozwalało skrócić czas szkolenia nowych użytkowników
 • Przedmioty powinny posiadać opis, zdjęcie, jednostkę oraz informacje o dostępnej ilości
 • Rozwiązanie powinno umożliwić zarządzanie zamówieniami, przedmiotami, generowanie raportów oraz wydruk kart zamówień dla pracowników magazynu
 • Rozwiązanie powinno być wdrożone po trzech miesiącach od rozpoczęcia prac

Architektura rozwiązania

Wszyscy pracownicy, którzy będą korzystać z tej aplikacji posiadają licencje Office 365 co znacząco zwiększa opłacalność tego rozwiązania.

architektura power platform - Zakład ubezpieczeń - Power Platform case study

SharePoint

Baza danych dla wszystkich tabelarycznych danych w rozwiązaniu.

Uzasadnieniem tego wyboru jest brak dodatkowych kosztów oraz łatwa integracja z Power Bi

Power Apps

Platforma do budowania interfejsu użytkownika i możliwa do użytku z dowolnego urządzenia, które obsługuje współczesne przeglądarki internetowe.

W rozwiązaniu występują dwie aplikacje:

 • Aplikacja do zamawiania – za pomocą tej aplikacji pracownicy biurowi mogą zamawiać i przeglądać przedmioty oraz dotychczasowe zamówienia.
 • Aplikacja do realizacji zamówień – aplikacja do zarządzania przedmiotami, zamówieniami, drukowania kwitów pobrań i przeglądania raportów

Power Automate

Platforma z częścią logiki aplikacji, np. generowanie kwitów pobrań w .pdf czy procesy zmiany statusów zamówień i przedmiotów

Power BI

Narzędzie do raportowania, które umożliwa stworzenie wiele rodzajów wykresów i wizualizacji danych.

Może być w razie potrzeby osadzony w PowerApps.

Taki raport powinien:

 • Pokazać listę przedmiotów
 • Pokazać listę transakcji
 • Pokazać listę przedmiotów, które należy zamówić u dostawcy
 • Pokazać listę transakcji ze statusem Backorder
 • Pokazać listę dostawców
 • Pokazać listę kontrolerów (osób odpowiedzialnych za przedmioty)

Użyte technologie

Więcej informacji wkrótce

Wpływ na biznes

Cały projekt został dostarczony klientowi po 3 miesiącach pracy.

Rozwiązanie obejmuje wszystkie potrzeby i wymagania biznesowe. Wprowadza również nowoczesny UI, który jest bardzo łatwy do nauczenia dla nowego pracownika. Ma to znaczący wpływ na zmniejszenie nakładu czasu potrzebnego do zarządzania projektem i zasobami ludzkimi.

SharePoint przechowuje wszystkie dane (w tym zdjęcia i kwity pobrań w formacie .pdf) w ustrukturyzowany i bezpieczny sposób.

Zrzuty ekranu