FIRETECH – AppSheet case study

Wprowadzenia

Firma FIRETECH dzieli się na kilka działów, które wykonują poszczególne usługi z zakresu ochrony i inżynierii przeciwpożarowej.

Początek cyfrowej transformacji objął dział instalacyjny i serwisowy, który jest odpowiedzialny za wykonywanie cyklicznych przeglądów systemów i urządzeń przeciwpożarowych. Instaluje również kompletne systemy ppoż. takie jak Systemy Sygnalizacji Pożaru w wielu obiektach w całej Polsce.

Kolejnym działem, który poddał się tranformacji był dział budowlany. Dział zabezpiecza przeciwpożarowo przepusty instalacyjne, które trzeba ewidencjonować (często kilkaset na jednym budynku!) oraz tworzyć z nich dokumentacje powykonawcze.

Jest to bardzo odpowiedzialna praca, w której błędy są niedopuszczalne – mogą one rzutować na bezpieczeństwo nas wszystkich.

Każde usprawnienie jest więc na wagę złota.

Wyzwania

W momencie rozpoczęcia projektu FIRETECH zatrudniał ponad 50 osób. Firma potrzebowała kolejnych narzędzi (po Google Workspace), które będą pozwalać na dalszy wzrost jakości uslug i zwiększenie produktywności pracowników. Pracownicy byli bardzo przywiązani do papierowych form dokumentów, ale powoli przekonywali się o potrzebie cyfryzacji.

MŚP w Polsce często nie czują potrzeby głębszej transformacji pracy. Argumenty dotyczące czasu, kosztów i opłacalności trzeba pokazać czarno na białym i działać stopniowo. Do tej pory wszystko działało w porządku, ale nie zauważono potencjału nowych technologii.

Dotychczas serwisanci oraz pracownicy budowlani zapisywali wyniki przeglądów oraz ewidencji na wydrukowanych tabelach, które musiało przygotować biuro. W czasach pandemicznych dodatkowo kłopotliwy okazał się sam proces przekazywania arkuszy papieru. Wiązał się z przymusem przyjazdu do siedziby i bezpośredniego kontaktu.

Nie istniał do tej pory żaden system CRM do zarządzania obsługi klienta i kontroli terminów. Pliki związane z danym obiektem były przechowywane na dysku Google.

Komunikacja firmowa oparta na Whatsapp generowała dużo wiadomości i załączników niepowiązanych w żaden sposób z pracami na danym obiekcie. W takich warunkach łatwo było o czymś zapomnieć.

Założenia i wymagania projektowe

Aby zrealizować projekt z sukcesem, Developico musiało wziąć pod uwagę następujące czynniki: koszty i złożoność nowego rozwiązania.

NISKI KOSZT NOWEGO ROZWIĄZANIA

Koszty utrzymania systemu miały nie nadwyrężyć budżetu działu – z podanym budżetem mogliśmy zapomnieć o standardowym procesie tworzenia oprogramowania.

Pracownicy biurowi i serwisanci posiadają licencje Google Workspace, więc warto go wykorzystać.

AppSheet oferuje jasny cennik. Zdecydowaliśmy się na wariant AppSheet Core, który kosztuje 5$ / miesięcznie / zalogowany użytkownik

SKALOWALNOŚĆ I ŁATWOŚĆ MODERNIZACJI

Z racji tego, że klient dopiero przekonuje się do digitalizacji i cyfrowej transformacji kluczowa była łatwość rozwoju, skalowalność i łatwość wytworzenia dodatkowych spersonalizowanych rozwiązań. Nie bez znaczenia był również czas. Z racji ogromu pracy klient nie mógł poświęcić na projekt kilku miesięcy, aby planować, testować i zmieniać.

SATYSFAKCJA UŻYTKOWNIKÓW

Ważnym było utrzymanie wysokich morali wśród pracowników na froncie, którzy będą spędzać jak najwięcej czasu z aplikacją. Ważne jest, aby sami pracownicy stali się fanami No-Code i sami proponowali (lub wzięli sprawę w swoje ręce!) tworzenie nowych aplikacji lub automatyzacji.

Architektura rozwiązania

Klient posiadał już pakiet Google Workspace. Naturalnym było, aby całość danych oprzeć na Arkuszach Google.

Zaproponowałem użycie AppSheet – platformy do szybkiego tworzenia aplikacji, która świetnie współgra z Google Workspace.

porady dyskusje 2 - FIRETECH - AppSheet case study

AppSheet

Platforma do tworzenia aplikacji, które służą do zbierania danych, ich odtwarzania, raportowania oraz tworzenia automatyzacji.

W ramach tego projektu powstało kilka aplikacji, ale ich liczba cały czas rośnie.

Klient korzysta z modelu pay per user AppSheet Starter. Z możliwością rozbudowy do AppSheet Core.

Arkusze Google

Dane znajdują się w arkuszu Google, który służy za relacyjną bazę danych.

Dzięki zastosowaniu narzędzi pakietu Google Workspace dane klienta są bezpieczne, zawsze dostępne z każdego urządzenia oraz łatwo skalowalne.

W przyszłości wraz ze wzrostem struktur danych możliwe jest przejście na bardziej zaawansowane rozwiązania typu Cloud SQL.

Bezpłatne w pakiecie Google Workspace! Tak jak Excel w O365!

Google Data Studio (wkrótce)

To dopiero początek cyfrowej transformacji.

Dane już teraz są gotowe, aby wdrożyć Business Intelligence w organizacji za pomocą Google Data Studio już wkrótce.

Użyte technologie

Wpływ na biznes

Aplikacja serwisowa

Dzięki wdrożeniu aplikacji dział serwisowy zwiększył swoją produktywność.

Jest w stanie w sposób cyfrowy stworzyć:

 • Protokoły z przeprowadzonego przeglądu podręcznego sprzętu gaśniczego, badania i przeglądu sieci hydrantowej wewnętrznej, przeglądu zestawu hydroforowego, przeglądu systemu detekcji gazów tlenku węgla i propan-butanu w garażu podziemnym, przeglądu systemu detekcji gazów wybuchowych w kotłowni, przeglądu drzwi przeciwpożarowych, przeglądu technicznego awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, przeglądu technicznego i testu przeciwpożarowego wyłącznika prądu, przeglądu rocznego systemu sygnalizacji pożaru, przeglądu systemu oddymiania grawitacyjnego, przeglądu technicznego bram przeciwpożarowych, badania akumulatorów
 • PROTOKÓŁ SERWISOWY z alarmowego przyjazdu do klienta

Zmniejszył zużycie papierowych dokumentów

 • zmniejszył liczbę błędów wynikających z niewyraźnego pisma ręcznego
 • zmniejszył liczbę czasu spędzanego na stworzenie protokołu do kilku minut
 • zredukował liczbę potrzebnych przyjazdów do biura
 • protokoły serwisowe z podpisem klienta automatycznie generują się automatycznie i mogą był łatwo przesłane dale

Zwiększył konkurencyjność firmy na rynku

 • klient jest w stanie skopiować i stworzyć spersonalizowaną aplikację do przeglądów dla konkretnego obiektu ; tym samym sam staje się krzewicielem No-Code’u i AppSheet!

Usprawnił komunikację

 • serwisanci wypełniając formularz są w stanie przesyłać uwagi do biura w sytuacjach niestandardowych w sposób automatyczny – biuro otrzymuje natychmiast maila ze wszystkimi informacjami
 • dane na temat wszystkich systemów i urządzeń na poszczególnych obiektach są dostępne zawsze ; zarówno dane aktualne jak archiwalne

Aplikacja instalacyjna

Dzięki wdrożeniu aplikacji dział instalacyjny zwiększył swoją produktywność.

Jest w stanie w sposób cyfrowy stworzyć:

 • ewidencję zużycia materiałów
 • ewidencję czasu pracy działań instalacyjnych

Ustrukturyzował dane dot. prac i zużycia materiałów na poszczególnych obiektach

 • łatwiej kontrolować terminy
 • łatwiej planować pracę
 • łatwiej planować zamówienia

Aplikacja budowlana

Dzięki wdrożeniu aplikacji dział budowlany zwiększył swoją produktywność.

Jest w stanie w sposób cyfrowy stworzyć:

 • zestawienie wykonanych zabezpieczeń ppoż. razem ze zdjęciami i wymaganymi informacjami
 • zestawienie czasu pracy

Ustrukturyzował dane dot. wydajności i godzin prac na poszczególnych obiektach

 • Automatyczna synchronizacja danych znacząco poprawia komunikację między pracownikami.
 • Cyfrowa forma niweluje koszty wydruków i dodatkowych wyjazdów do biura.
 • Cyfrowa forma danych znacząco usprawnia proces przygotowania dokumentacji, ale także procesów pobocznych: śledzenia postępów pracy, niwelowania występowania błędów, etc.
 • Zarząd firmy może łatwo podpiąć dane z aplikacji pod swój raport BI, ale również ten wbudowany w aplikację jest w zupełności wystarczający

Zrzuty ekranu

AppSheet case study - hubAppSheet case study - mapy inwestycji (autocad)AppSheet case study - schematAppSheet case study - ekran startowyAppSheet case study - formsSchemat aplikacji AppSheet - serwisowa firetechAppSheet case study - formularzAppSheet case study - powiązane wpisyAppSheet case study - mapaAppSheet case study - listaAppSheet case study - podpisy