W tym przykładzie użyjemy funkcji map z własnym podkładem w AppSheet i importu wielolinii odniesienia w AutoCAD.