Developico
Developico is a group of people with passion to technology. Especially to Low-Code / No-Code solutions.
Zmiana nazwy załączników na liście SharePoint przy pomocy Power Automate

Zmiana nazwy załączników na liście SharePoint przy pomocy Power Automate

W artykule opisałem, w jaki sposób w PowerAutomate stworzyć flow zmieniający nazwę załącznikówprzypisanych do rekordu znajdującego się na liście SharePoint. W opisanym przykładzie jako wyzwalacz wykorzystuję PowerApps. W podanych formułach wykorzystałem angielską składnię formuł (przecinki zamiast średników).